วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 
พระราชประวัติ | พระราชกรณียกิจ | พระราชดำรัส | ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี | โครงการพระราชดำริ | พระบรมฉายาลักษณ์
 
หน้าแรก arrow พระราชดำรัส
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชดำรัส
พระราชกรณียกิจ
ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการพระราชดำริ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการหลวง
สาระน่ารู้
ประมวลภาพฉลองฯ ครบ 60 ปี
Video Music
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
 
พระราชดำรัส

หาคำ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 15174
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 5460
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 4895
พระราชดำรัส ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 7798
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ธ.ค. 48 21761
พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา 29489
พระพรปีใหม่ 2548 3881
พระบรมราโชวาท พระราชทานเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2547 29707
การป้องกันและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 4503
ความรู้กับคุณธรรมและความสุจริต 10376
การศึกษาธรรมะและศีลธรรมจรรยาอย่างครบถ้วน 4009
หน้าที่ การวางตัว และการส่งเสริมเยาวชน 6773
น้ำพระทัยต่อศาสนิกชนชาวอิสลาม 2933
ศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ 3171
การศึกษาและปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน 3752
หน้าที่ของเด็ก 11576
หลักการและแนวคิดในศาสนธรรม 3249
ที่พึ่งของเยาวชน 4757
ความมุ่งหมายของทุกศาสนา 2884
ลักษณะที่ทำให้พระพุทธศาสนามีค่าประเสริฐสุด 2356
หลักการที่เหมาะสมในการเผยแพร่ธรรม 2693
พระบรมราโชวาท 16805
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294