วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 
พระราชประวัติ | พระราชกรณียกิจ | พระราชดำรัส | ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี | โครงการพระราชดำริ | พระบรมฉายาลักษณ์
 
หน้าแรก arrow พระราชดำรัส
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชดำรัส
พระราชกรณียกิจ
ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการพระราชดำริ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการหลวง
สาระน่ารู้
ประมวลภาพฉลองฯ ครบ 60 ปี
Video Music
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
 
พระราชดำรัส

หาคำ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 15158
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 5446
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 4885
พระราชดำรัส ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 7786
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ธ.ค. 48 21647
พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา 29432
พระพรปีใหม่ 2548 3856
พระบรมราโชวาท พระราชทานเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2547 29549
การป้องกันและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 4452
ความรู้กับคุณธรรมและความสุจริต 10355
การศึกษาธรรมะและศีลธรรมจรรยาอย่างครบถ้วน 3993
หน้าที่ การวางตัว และการส่งเสริมเยาวชน 6747
น้ำพระทัยต่อศาสนิกชนชาวอิสลาม 2892
ศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ 3146
การศึกษาและปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน 3730
หน้าที่ของเด็ก 11558
หลักการและแนวคิดในศาสนธรรม 3241
ที่พึ่งของเยาวชน 4745
ความมุ่งหมายของทุกศาสนา 2861
ลักษณะที่ทำให้พระพุทธศาสนามีค่าประเสริฐสุด 2345
หลักการที่เหมาะสมในการเผยแพร่ธรรม 2680
พระบรมราโชวาท 16747
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294