วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 
พระราชประวัติ | พระราชกรณียกิจ | พระราชดำรัส | ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี | โครงการพระราชดำริ | พระบรมฉายาลักษณ์
 
หน้าแรก arrow พระราชดำรัส
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชดำรัส
พระราชกรณียกิจ
ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการพระราชดำริ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการหลวง
สาระน่ารู้
ประมวลภาพฉลองฯ ครบ 60 ปี
Video Music
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
 
พระราชดำรัส

หาคำ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 15164
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 5451
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 4889
พระราชดำรัส ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 7789
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ธ.ค. 48 21681
พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา 29447
พระพรปีใหม่ 2548 3863
พระบรมราโชวาท พระราชทานเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2547 29612
การป้องกันและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 4457
ความรู้กับคุณธรรมและความสุจริต 10366
การศึกษาธรรมะและศีลธรรมจรรยาอย่างครบถ้วน 4001
หน้าที่ การวางตัว และการส่งเสริมเยาวชน 6750
น้ำพระทัยต่อศาสนิกชนชาวอิสลาม 2917
ศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ 3153
การศึกษาและปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน 3740
หน้าที่ของเด็ก 11563
หลักการและแนวคิดในศาสนธรรม 3245
ที่พึ่งของเยาวชน 4751
ความมุ่งหมายของทุกศาสนา 2874
ลักษณะที่ทำให้พระพุทธศาสนามีค่าประเสริฐสุด 2351
หลักการที่เหมาะสมในการเผยแพร่ธรรม 2687
พระบรมราโชวาท 16770
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294