วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 
พระราชประวัติ | พระราชกรณียกิจ | พระราชดำรัส | ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี | โครงการพระราชดำริ | พระบรมฉายาลักษณ์
 
หน้าแรก arrow พระราชดำรัส
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชดำรัส
พระราชกรณียกิจ
ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการพระราชดำริ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการหลวง
สาระน่ารู้
ประมวลภาพฉลองฯ ครบ 60 ปี
Video Music
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
 
พระราชดำรัส

หาคำ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 15154
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 5445
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 4881
พระราชดำรัส ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 7781
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ธ.ค. 48 21631
พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา 29406
พระพรปีใหม่ 2548 3852
พระบรมราโชวาท พระราชทานเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2547 29522
การป้องกันและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 4449
ความรู้กับคุณธรรมและความสุจริต 10352
การศึกษาธรรมะและศีลธรรมจรรยาอย่างครบถ้วน 3992
หน้าที่ การวางตัว และการส่งเสริมเยาวชน 6741
น้ำพระทัยต่อศาสนิกชนชาวอิสลาม 2887
ศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ 3142
การศึกษาและปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน 3729
หน้าที่ของเด็ก 11552
หลักการและแนวคิดในศาสนธรรม 3240
ที่พึ่งของเยาวชน 4741
ความมุ่งหมายของทุกศาสนา 2859
ลักษณะที่ทำให้พระพุทธศาสนามีค่าประเสริฐสุด 2342
หลักการที่เหมาะสมในการเผยแพร่ธรรม 2673
พระบรมราโชวาท 16739
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294