วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 
พระราชประวัติ | พระราชกรณียกิจ | พระราชดำรัส | ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี | โครงการพระราชดำริ | พระบรมฉายาลักษณ์
 
หน้าแรก arrow พระราชดำรัส
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชดำรัส
พระราชกรณียกิจ
ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการพระราชดำริ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการหลวง
สาระน่ารู้
ประมวลภาพฉลองฯ ครบ 60 ปี
Video Music
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
 
พระราชดำรัส

หาคำ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 15180
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 5465
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 4899
พระราชดำรัส ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 7800
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ธ.ค. 48 21780
พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา 29520
พระพรปีใหม่ 2548 3890
พระบรมราโชวาท พระราชทานเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2547 29757
การป้องกันและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 4512
ความรู้กับคุณธรรมและความสุจริต 10387
การศึกษาธรรมะและศีลธรรมจรรยาอย่างครบถ้วน 4013
หน้าที่ การวางตัว และการส่งเสริมเยาวชน 6799
น้ำพระทัยต่อศาสนิกชนชาวอิสลาม 2937
ศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ 3177
การศึกษาและปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน 3759
หน้าที่ของเด็ก 11594
หลักการและแนวคิดในศาสนธรรม 3255
ที่พึ่งของเยาวชน 4761
ความมุ่งหมายของทุกศาสนา 2892
ลักษณะที่ทำให้พระพุทธศาสนามีค่าประเสริฐสุด 2362
หลักการที่เหมาะสมในการเผยแพร่ธรรม 2701
พระบรมราโชวาท 16817
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294