วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 
พระราชประวัติ | พระราชกรณียกิจ | พระราชดำรัส | ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี | โครงการพระราชดำริ | พระบรมฉายาลักษณ์
 
หน้าแรก arrow พระราชดำรัส
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชดำรัส
พระราชกรณียกิจ
ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการพระราชดำริ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการหลวง
สาระน่ารู้
ประมวลภาพฉลองฯ ครบ 60 ปี
Video Music
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
 
พระราชดำรัส

หาคำ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 15184
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 5468
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 4905
พระราชดำรัส ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 7803
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ธ.ค. 48 21805
พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา 29533
พระพรปีใหม่ 2548 3898
พระบรมราโชวาท พระราชทานเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2547 29803
การป้องกันและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 4517
ความรู้กับคุณธรรมและความสุจริต 10390
การศึกษาธรรมะและศีลธรรมจรรยาอย่างครบถ้วน 4016
หน้าที่ การวางตัว และการส่งเสริมเยาวชน 6808
น้ำพระทัยต่อศาสนิกชนชาวอิสลาม 2941
ศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ 3180
การศึกษาและปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน 3764
หน้าที่ของเด็ก 11603
หลักการและแนวคิดในศาสนธรรม 3258
ที่พึ่งของเยาวชน 4765
ความมุ่งหมายของทุกศาสนา 2897
ลักษณะที่ทำให้พระพุทธศาสนามีค่าประเสริฐสุด 2365
หลักการที่เหมาะสมในการเผยแพร่ธรรม 2705
พระบรมราโชวาท 16825
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294