วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 
พระราชประวัติ | พระราชกรณียกิจ | พระราชดำรัส | ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี | โครงการพระราชดำริ | พระบรมฉายาลักษณ์
 
หน้าแรก
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชดำรัส
พระราชกรณียกิจ
ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการพระราชดำริ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการหลวง
สาระน่ารู้
ประมวลภาพฉลองฯ ครบ 60 ปี
Video Music
Syndicate
Who's Online
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
1133999 ผู้เยี่ยมชม
Analog Clock2
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
 
ประชาชนเรือนแสนทยอยร่วมงานพระราชพิธี
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

บรรยากาศวันนี้(9 มิ.ย.) พสกนิกรชาวไทยพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง เพื่อเฝ้าฯรับเสด็จและร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม อย่างเนื่องแน่น โดยขณะนี้บรรยากาศบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ประชาชนยังหลั่งไหลมาร่วม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
“ในหลวง” ตรัส ทรงปีติยินดี พสกนิกรรวมใจถวายพระพร
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
“ในหลวง” เสด็จฯ ออกมหาสมาคม เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

วันนี้ (9 มิ.ย )พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ท่ามกลางประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมถวายพระพร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวง”
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออกสีหบัญชรมุขด้านใต้ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชทานวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและพสกนิกร เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
"ในหลวง"ทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช -เสด็จออกมหาสมาคม
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จฯออกมหาสมาคม พระราชทานวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294