วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 
พระราชประวัติ | พระราชกรณียกิจ | พระราชดำรัส | ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี | โครงการพระราชดำริ | พระบรมฉายาลักษณ์
 
หน้าแรก
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชดำรัส
พระราชกรณียกิจ
ตราฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการพระราชดำริ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการหลวง
สาระน่ารู้
ประมวลภาพฉลองฯ ครบ 60 ปี
Video Music
Syndicate
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
 
ประชาชนเรือนแสนทยอยร่วมงานพระราชพิธี
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

บรรยากาศวันนี้(9 มิ.ย.) พสกนิกรชาวไทยพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง เพื่อเฝ้าฯรับเสด็จและร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม อย่างเนื่องแน่น โดยขณะนี้บรรยากาศบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ประชาชนยังหลั่งไหลมาร่วม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
“ในหลวง” ตรัส ทรงปีติยินดี พสกนิกรรวมใจถวายพระพร
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
“ในหลวง” เสด็จฯ ออกมหาสมาคม เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

วันนี้ (9 มิ.ย )พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ท่ามกลางประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมถวายพระพร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวง”
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออกสีหบัญชรมุขด้านใต้ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชทานวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและพสกนิกร เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
"ในหลวง"ทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช -เสด็จออกมหาสมาคม
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จฯออกมหาสมาคม พระราชทานวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294